[In trang]
Nhiều mô hình tiết kiệm điện hiệu quả ở Trà Vinh
Thứ sáu, 20/12/2013 - 09:39
Trong những năm qua, Công ty Điện lực Trà Vinh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh về tiết kiệm điện.
Trong những năm qua, Công ty Điện lực Trà Vinh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh về tiết kiệm điện. Nhiều mô hình tiết kiệm điện hiệu quả, cách làm hay được nhân rộng lan tỏa, từ mô hình: Quy chế phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể, đến Quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử tỉnh và chương trình ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện.

Mô hình phối hợp 5 tổ chức đoàn thể

Thực hiện chỉ đạo Tổng Công ty, tháng 07/2011 Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức lễ kết quy chế phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể (Tỉnh đoàn, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh) tuyên truyền công tác an toàn điện, tiết kiệm điện. Sau hơn 02 năm thực hiện, các đoàn thể đã phát trên 300.000 tờ rơi và tổ chức tuyên truyền 19.837 cuộc với 636.100 lượt hội viên tham dự. Qua tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm điện (TKĐ), sử dụng điện hiệu quả. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tích cực hưởng ứng, góp phần bảo đảm cung cấp điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền lan tỏa đến người dân, giúp họ nhận thức tiết kiệm điện là cần thiết cho xã hội, cũng như bản thân người tiêu dùng. Thông qua thực hiện quy chế phối hợp, đã có sự gắn kết đồng bộ giữa các đoàn thể với ngành Điện để trao đổi thông tin, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên và người dân cùng tham gia hưởng ứng.

Theo Chị Phước Thị Kim Huê- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trà Cú cho biết: Với hơn 27.618 hội viên, sau khi triển khai quy chế phối hợp, Hội tổ chức lồng ghép tuyên truyền và hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm đến 100% Hội viên, lồng ghép thông qua cuộc họp định kỳ của Hội, nhắc nhở Hội viên gương mẫu tiết kiệm điện. Nhiều Hội viên biết cách sử dụng điện tiết kiệm, nhiều gia đình đã thay đổi thiết bị sử dụng tiết kiệm như: sử dụng đèn compact thay thế bóng đèn nê-on, không sử dụng đèn tròn sợi đốt; Sử dụng bình nước nóng lạnh bằng năng lượng mặt trời ... Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện chương trình TKĐ bằng cách như: Xây dựng nội quy, quy chế sử dụng điện tiết kiệm trong đơn vị; thay đổi máy móc, thiết bị TKĐ, thường xuyên kiểm tra tìm ra những bộ phận làm tiêu hao điện trong sản xuất, để khắc phục.
 
64ede7171_travinh_1.jpg

Nữ Công nhân viên Điện lực Trà Cú tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện cho các hộ dân xã Phước Hưng Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Mô hình phối hợp Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử tỉnh

Thành công năm 2011, từ mô hình nêu trên, qua triển khai thực hiện, mặc dù các Đoàn thể phối hợp tốt trong việc triển khai quy chế. Tuy nhiên hiệu quả chưa cao, do Báo, Đài chưa tham gia trực tiếp, nên các gương điển hình, cách làm hay về tiết kiệm điện chưa được nhân rộng, phổ biến sâu rộng để mọi người ý thức và học tập làm theo. Tháng 06/2012 Công ty tổ chức ký kết quy chế phối hợp với cơ quan truyền thông của tỉnh: Báo, Đài và đến tháng 06/2013 tiếp tục ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện với Cổng thông tin điển tử tỉnh.

Thực hiện quy chế, Báo Trà Vinh bố trí phóng viên tác nghiệp, phối hợp thực hiện chuyên mục “An toàn-tiết kiệm điện” đăng trên Báo Trà Vinh; Phát hành 290 số báo/năm; mỗi tháng 4 kỳ vào các ngày thứ tư, số lượng 7.800 tờ/ năm nội dung an toàn-tiết kiệm điện, đến nay phát hành hơn 10.400 số báo. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Trà Vinh: Phân công phóng viên thực hiện nội dung an toàn- tiết kiệm điện: Phát sóng Video clip trên Đài: 16 lần và phóng sự, chuyên đề: 08 lần (01 lần/quý). Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện và lịch cắt điện trên trang Web Cổng  (http://www.travinh.gov.vn), bằng hình thức tạo liên kết với trang Web Công ty.

Ông Ngô Thanh Hòa - Tổng Biên tập Báo Trà Vinh cho biết: “Mặc dù Công ty Điện lực Trà Vinh là doanh nghiệp, nhưng khi xác định tuyên tuyền an toàn-tiết kiệm điện, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đây là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần cung cấp điện an toàn liên tục cho sản xuất và tiêu dùng của người dân trong tỉnh, do đó Ban biên tập Báo thống nhất chủ trương tăng cường phối hợp thực hiện”.

Mô hình “Ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện”

Nhằm từng bước đưa phong trào tiết kiệm điện đi vào đời sống của người dân, tháng 06/2013 Công ty tiếp tục triển khai mô hình “Ấp/khóm Văn hóa tiết kiệm điện” tại 08/8 Điện lực. Thực hiện mô hình này, Công ty tiếp tục phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông (Báo, Đài) và chỉnh quyền địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền người dân tham gia tiết kiệm điện. Thông qua phát động, có 2.850 hộ dân 16 Ấp, khóm văn hóa đăng ký thực hiện.

Mô hình này được xem là điểm nhấn trong phong trào thi đua tiết kiệm điện. Ghi nhận ở khóm Thống Nhất, Thị trấn Cầu Ngang (Điện lực Cầu Ngang), nơi chọn triển khai thí điểm. Toàn khóm có 03 khu gồm 10 tổ dân cư với 174 hộ dân đăng ký tham gia hưởng ứng. Theo ông Trần Hây; Bí thư Chi bộ- Trưởng BND khóm Thống Nhất cho biết: Để vận động 100% hộ dân đăng ký thực hiện, Chi bộ thực hiện bắt đầu từ đồng chí đứng đầu là Bí thư Chi bộ, đến tất cả các Đảng viên, cán bộ hưu trí, đảng viên sinh hoạt cư trú theo quy định 76 của Bộ Chính trị đều phải làm gương đi đầu. Năm 2013 khi đánh giá đảng viên sinh hoạt ở địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ Chính trị, Chi bộ kết hợp rà soát việc thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện, bổ sung vào tiêu chí đánh giá Đảng viên. Đặc thù khóm có 46 hộ dân người Khmer, để hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến hộ dân Khmer đạt hiệu quả cao, chúng tôi còn phối hợp với Ban Quản trị chùa Bồ-Hút đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sau Lễ hội tụng kinh của người dân tộc, việc làm này thu hút nhiều đồng bào dân tộc, kể cả các hộ dân khác ấp tham dự.

Có thể nói rằng, hiệu quả trong công tác tiết kiệm điện được xuất phát từ các mô hình tiết kiệm điện, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân để có những hành động thiết thực, cụ thể. Nhờ việc đồng bộ triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, 11 tháng năm 2013 Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm điện được 11,86 triệu kWh, đạt 106,6% so với kế hoạch năm 2013, ước cả năm 12,78 triệu kWh đạt 114,8% so với kế hoạch năm 2013, tương ứng với số tiền 17,48 tỷ đồng.

Theo ICON.com