[In trang]
Tăng trưởng xanh tại Việt Nam còn nhiều khó khăn và thách thức
Thứ ba, 15/10/2013 - 10:25
Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền tăng trưởng xanh sẽ sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ cacbon thấp, khuyến khích các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
661ee8fea_download_40.jpgThay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền tăng trưởng xanh sẽ sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ cacbon thấp, khuyến khích các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên, hành trình tiến tới mô hình tăng trưởng xanh tại Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, từ đó đề xuất những giải pháp và xu thế cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) vừa phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) tổ chức hội thảo "Mô hình tăng trưởng: Thách thức, giải pháp và xu thế".

Theo ông Nguyễn Thế Chinh - Viện phó Viện Chiến lược Tài nguyên và Môi trường, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ khi mở cửa vẫn còn nhiều bất cập, các nguồn năng lượng ngày càng bị khai thác tối đa, ô nhiễm môi trường gia tăng, kéo theo đó là những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.

Vì vậy, Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh Ngụy Thị Khanh cho rằng, để phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền tăng trưởng xanh tại Việt Nam cần phải tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp, khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia cần phải đưa ra các giải pháp phù hợp, lồng ghép vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Có như vậy, Việt Nam mới nhanh chóng tiến tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Theo Tietkiemnangluong.vn