[In trang]
EVNHCMC: Triển khai đồng loạt giải pháp tiết kiệm điện
Thứ ba, 01/10/2013 - 09:43
Các công ty điện lực trong Tổng công ty Điện lực TP..Hồ Chí Minh đang rà soát lại danh sách khách hàng có điện năng tiêu thụ lớn, chủ động làm việc, thỏa thuận với khách hàng về việc tăng cường tiết kiệm điện.
Trong 8 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã thực hiện tốt kế hoạch năm 2013, tiết kiệm được 339,89 triệu kWh, chiếm 2,91% điện thương phẩm, đạt 93,63% kế hoạch năm 2013, là 363 triệu kWh, so với cùng kỳ 2012 tăng 5,47%.
 
afaa10d11_tkd_evnhcm.jpg

c công ty điện lực rà soát lại danh sách khách hàng có điện năng tiêu thụ lớn.

Để phát huy kết quả đã đạt được, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thành viên, thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện trong các tháng cuối năm 2013.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, các công ty điện lực rà soát lại danh sách khách hàng có điện năng tiêu thụ lớn, đặc biệt là các khách hàng sắt thép, xi măng... đồng thời chủ động làm việc, thỏa thuận với khách hàng về việc tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo cân bằng cung cầu và an ninh hệ thống điện.

Bên cạnh đó, các công ty điện lực cũng tổ chức rà soát, đề xuất các phương án giảm nhu cầu điện. Xây dựng kế hoạch cung ứng điện các tháng cuối năm để đảm bảo nguồn điện ổn định và chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp điện. Đặc biệt chú trọng các kịch bản cung cấp điện trong trường hợp có thiếu hụt sản lượng và công suất với tỷ lệ 1%, 2%, 4%, 6%, 8% và 10%.

Nhằm tăng cường tiết kiệm điện, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các công ty điện lực phối hợp các đơn vị hạ tầng thuộc Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp TP.HCM để vận động tiết kiệm trong sản xuất; gửi thông báo hoặc thư ngỏ đến các khách hàng thông báo tình hình cung cấp điện trong các tháng cuối năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tuấn Anh