[In trang]
Hải phòng triển khai quản lý sử dụng năng lượng bằng phần mềm cơ sở dữ liệu
Thứ năm, 25/10/2012 - 13:25
ECC Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Thông tin thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Công Thương đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu và tổ chức tập huấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng về sử dụng khai báo kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm và năm năm.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý năng lượng phục vụ cho công tác quản lý của Sở Công Thương đối với các đối tượng sử dụng năng lượng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn phối hợp với Trung tâm Thông tin thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Công Thương đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu và tổ chức tập huấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng về sử dụng khai báo kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm và năm năm.

                              88cee9931_tap_huan_3.jpg                               
Tham gia tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ và kỹ thuật viên của gần 50 doanh nghiệp trong đó có 30 doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm được cơ bản việc khai báo tình hình sử dụng năng lượng bằng phần mềm, giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời chủ động được kế hoạch sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo tình sử dụng năng lượng hàng năm, năm năm, mặt khác  giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý và nắm bắt kịp thời tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng đặc biệt là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm…
Sơn Linh