[In trang]
Thái Bình tiết kiệm điện trong chiếu sáng
Thứ tư, 22/02/2012 - 10:55
Tại Thái Bình, việc tiết kiệm điện nói chung, tiết kiệm trong chiếu sáng nói riêng đã đi vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và của toàn xã hội, luôn được các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả.
Thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và chỉ đạo của Bộ Công Thương, của UBND tỉnhThái Bình; Sở Công Thương đã triển khai các chương trình, biện pháp tiết kiệm điện; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tiết kiệm điện năng đến các cấp, các ngành; các đơn vị, cơ quan và nhân dân trong tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện tiết kiệm điện.

9301b7549_thai_binh_cua_ngo.jpg

Tại Thái Bình, việc tiết kiệm điện nói chung, tiết kiệm trong chiếu sáng nói riêng đã đi vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và của toàn xã hội, luôn được các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả.

Cơ quan công sở gương mẫu đi đầu

Để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng nămtại các cơ quan, đợn vị, Sở Công Thương Thái Bình đã có văn bản yêu cầu, hướng dẫn cụ thể các đơn vị các biện pháp sử dụng hiệu quả ánh sang tại nơi làm việc.

Tất cả các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các quy định về tiết kiệm trong sử dụng điện, trong đó có điện chiếu sáng để mọi người trong đơn vị biết và thực hiện.Từ đó các giải pháp hiệu quả được áp dụng phổ biến như: Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.  Khi thay thế, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, thực hiện việc thay thế các bóng đèn chiếu sáng có hiệu suất cao.

 Số liệu thống kê cho thấy, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2011 tiết kiệm được 0,98 triệu KWh, đạt 108,7% chỉ tiêu đề ra.

Chủ động tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng

Hệ thống chiếu sáng công cộng tại Thái Bình bao gồm 2.500 cột đèn, bón đèn đường phố và 3.500 bóng đèn ở dưới tổ dân phố. Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị là đơn vị quản lý phần lớn hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

9e99930b3_thai_binh_dem.jpg

Nhằm đảm bảo tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, công ty đã chủ động áp dụng các biện pháp như: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng, đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm, Sử dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động đóng cắt đảm bảo chiếu sáng hợp lý theo thời gian ban đêm cho các hệ thống chiếu sáng đường phố.

Kết quả, năm 2011 hệ thống chiếu sáng công cộng toàn thành phố tiết kiệm được trên 1,92 triệu KWh tương đương tiết kiệm hàng tỷ đồng.

 Khu vực sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ

Nhằm tạo tác phong, thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Sở Công Thương Thái Bình đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân, vận động các hộ gia đình và kinh doanh dịch vụ hưởng ứng cuộc vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và cộng đồng; thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm ít nhất 2,5% điện năng sử dụng ánh sáng.

dbfc27d38_tb_thieu_hut_ld_det_may.jpg

Khuyến khích nhân dân và công đồng sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện. Từ năm 2006 đến nay, Công ty Điện lực Thái Bình đã bán ra thị trường trong tỉnh 84.500 bóng đèn compact hoặc bóng đèn huỳnh quang có hiệu suất cao.

Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn quảng cáo, trang trí, chỉ dùng một bóng đèn chiếu sáng biển hiệu và tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xẩy ra thiếu điện; sử dụng các loại bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; khuyến khích chuyển đổi sử dụng các thiết bị tiêu thụ các loại năng lượng khác như gas, năng lượng mới...

Năm 2011, trong lĩnh vực chiếu sáng tiêu dùng và dịch vụ, toàn tỉnh tiết kiệm được được 8,04 triệu KWh, so với chỉ tiêu giao đạt 108,1%.

Tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp sản xuất

Năm 2011, các doanh nghiệp sản xất công nghiệp trên địa bàn Thái Bình đã tiết kiệm được 3,54 triệu KWh, so với chỉ tiêu giao đạt 105,2%. Nhóm các doanh nghiệp sản xuất phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng cho ánh sáng bảo vệ và khu vực văn phòng.

Với những kết quả trong công tác tiết kiệm điện kể trên, năm 2011, hệ thống điện trên địa bàn Thái Bình luôn được ổn định, giảm thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và không ngừng nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trần Linh