[In trang]
Luật Điện lực sẽ có những thay đổi phù hợp với thị trường điện
Thứ ba, 18/10/2011 - 13:50
Thị trường phát điện cạnh tranh đang trong giai đoạn thí điểm và dự kiến sẽ vận hành chính thức vào đầu năm 2012
Sau sáu năm thi hành, bên cạnh những đóng góp lớn mang tính bước ngoặt, "Luật Điện lực còn bộc lộ những hạn chế nhất định, gây khó khăn trong thực tiên thi hành", đó là lời phát biểu của đại diện Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương trong Hội thảo xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực tổ chức mới đây.

Với mục đích nâng cao chất lượng của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, bảo đảm cho các quy định của Luật có tính khả thi cao, Bộ Công thương đã tổ chức Hội thảo, do Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì, nhằm giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực và tiếp thu các ý kiến đóng góp vào Dự thảo.

79371d8c4_luat.jpg

Các đại biểu đại diện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện một số đơn vị của Bộ Công Thương, các Sở Công Thương, các Tập đoàn kinh tế, Hội điện lực, các đơn vị điện lực, khách hàng sử dụng điện lớn,... đã tham dự đầy đủ và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo.

Hội thảo sửa đổi, bổ sung Luật Điện được diễn ra trong bối cảnh ngành điện đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hiện nay, thị trường phát điện cạnh tranh đang trong giai đoạn thí điểm và dự kiến sẽ vận hành chính thức vào đầu năm 2012. Giá điện cũng đang được điều chỉnh theo hướng linh hoạt và minh bạch hơn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm có sự quản lý hợp lý của Nhà nước.

Chính vì vậy, việc sửa đổi và bổ sung Luật Điện lực sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật hiện hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động điện lực.

Luật Điện lực đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 3/12/2004, và có hiệu lực từ ngày 1/7/2005.

Cục Điều tiết điện lực