[In trang]
Quản lý năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Đan Mạch
Thứ sáu, 22/07/2011 - 00:01
Tham gia dự án tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp Đan Mạch tiết kiệm được từ 15 đến 30% năng lượng tiêu thụ. Thời gian hoàn vốn từ 0 đến 4 năm
Đan Mạch, một đất nước có nền công nghiệp rất phát triển cho thấy rằng một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có thể giảm đáng kể chi phí năng lượng bằng cách thực hiện quản lý năng lượng. Một nhà máy công nghiệp bằng cách thực hiện quản lý năng lượng có thể kỳ vọng giảm mức tiêu thụ năng lượng từ 10% đến 15% trong những năm đầu tiên thực hiện.

Quản lý năng lượng là một biện pháp để liên tục cải tiến việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Hiện tại việc quản lý hệ thống năng lượng được thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp là một đòi hỏi cấp thiết. Tại Đan Mạch các doanh nghiệp sử dụng năng lượng có thể nhận được các ưu đãi khi tham gia vào các chương trình của cơ quan quản lý năng lượng quốc gia

2f92d7b40_kn_dan_mach.jpg

Đến cuối năm 2001 Đan Mạch đã có hơn 400 doanh nghiệp tham gia thực hiện viêc quản lý năng lượng, họ đại diện cho khoảng 60% các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ trên cả nước. Cơ quan năng lượng Đan Mạch đã đẩy mạnh  nhiều chiến dịch để hỗ trợ việc thực hiện việc quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp. Khái niệm quản lý năng lượng được phát triển từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước bởi các cơ quan năng lượng và sự phối hợp chặt chẽ cùng với các tổ chức công nghiệp của Đan Mạch.. Các tiêu chuẩn về quản lý năng được thiết kế để nó phù hợp với tất cả quy mô của các doanh nghiệp, không phân biệt đa dạng địa lý, văn hóa, xã hội… Các tiêu chuẩn đó cung cấp một khuôn khổ mà trong đó các thành viên tự thực hiện việc quản lý năng lượng cho chính doanh nghiệp của mình.

Hệ thống quản lý năng lượng đã được tích hợp vào các hệ thống quản lý khác trong các doanh nghiệp, thường được sử dụng đồng thời với các hệ thống quản lý môi trường và quản lý chất lượng. Việc thực hiện hệ thống quản lý năng lượng có thể được mô tả bởi năm bước, mỗi bước có thể được chia thành các bước nhỏ hơn. Năm bước này được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện bao gồm: Chính sách sử dụng năng lượng, Kiểm toán năng lượng, Hành động, Kiểm tra và rút ra kinh nghiệm và Đánh giá hiệu quả.

4e96ebfc2_kn_dan_machxi_mang.jpg

Chính sách sử dụng năng lượng:
Các chính sách sử dụng năng lượng vạch ra đường lối cụ thể cho việc nâng cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Các chính sách được thành lập và duy trì thực hiện bởi cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp.

Kiểm toán năng lượng: Doanh nghiệp đánh giá tất cả các khâu sử dụng năng lượng, nhận định tổng quan về các khâu tiêu tốn năng lượng chủ yếu như các máy móc, thiết bị…Từ đó đưa ra được các cơ hội, tiềm năng để tiết kiệm năng lượng, xem xét lại tất cả để sắp xếp trình tự thực hiện một cách khoa học để thực hiện được mục tiêu đã đặt ra.

Hành động: Quán triệt mục tiêu  sử dụng năng lượng hiệu quả đến mỗi người lao động xây dựng ý thức tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen hang ngày của họ. Điều này bao gồm việc vận hành hiệu quả, bảo trì thiết bị, đưa ra sang kiến tối ưu hóa việc sư dung năng lượng.

Kiểm tra và rút ra kinh nghiệm: Doanh nghiệp nâng cao việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời khắc phục, sửa chữa các hoạt động không phù hợp khi xảy ra sự cố ví dụ như: mục tiêu sử dụng năng lượng không đạt được trong thời gian đã được đặt ra trong kế hoạch.

Đánh giá hiệu quả: Đánh giá định kỳ, thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sẽ kiểm soát được hoạt động và  đảm bảo nó được vận hành liên tục. Đồng thời giải quyết được các yếu tố phát sinh trong quá trình thực và đưa ra các sang kiến để liên tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống.

Đến nay hiệu quả mà Đan Mạch có được là hết sức rõ rệt và khả quan. Hơn 20 dự án trình diễn đã  hoàn thành, những kinh nghiệm có được trong quá trình thực hiện đã đưa ra được những hướng dẫn cụ thể để quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra một mạng lưới đối thoại giữa các doanh nghiệp sử dụng năng lượng đã được thiết lập trên toàn đất nước. Trong mạng lưới đó các doanh nghiệp có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về quản lý năng lượng từ các thành viên khác.

Năng lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp tham gia chiếm đến 60% tổng năng lượng tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ của Đan Mạch. Và mục tiêu của nước này là càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiến hành việc quản lý năng lượng nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các mô hình doanh nghiệp kiểu mẫu đã chỉ ra rằng họ tiết kiệm được từ 15 đến 30% năng lượng tiêu thụ trong quá trình đánh giá việc thực hiện dự án quản lý năng lượng, chi phí cho các hoạt động sẽ được hoàn vốn trong khoảng từ 0 đến 4 năm. 

Hùng Linh