[In trang]
TKV Kiểm toán để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Thứ năm, 11/11/2010 - 12:02
Nhận thức rõ tầm quan trọng của năng lượng đối với sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có những hành động cụ thể chỉ đạo các đơn vị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và khai thác.

Để định hướng cho các đơn vị kiểm soát và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, TKV đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Công nghệ (KHCN) Mỏ thực hiện đánh giá kiểm toán năng lượng cho tất cả các đơn vị sản xuất trong tập đoàn. Đến nay công tác kiểm toán, đánh giá năng lượng đã được Viện KHCN Mỏ triển khai cho tất cả các đơn vị trong tập đoàn và sẽ được hoàn thành trong năm 2010. Việc đánh giá kiểm toán năng lượng trong các đơn vị sản xuất đã cho thấy rõ bức tranh về tình hình sử dụng năng lượng của các loại hình sản xuất tiêu biểu, từ đó xác định được các khu vực có tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong TKV.


Cụ thể: các đơn vị sản xuất than hầm lò cho thấy, tiềm năng tiết kiệm từ 6 - 14% tổng điện năng tiêu thụ. Từ các tiềm năng tiết kiệm của các mỏ đã có đánh giá kiểm toán thấy được tiềm năng tiết kiệm trung bình cho các mỏ lò là 10,79%. Với điện năng tiêu thụ 1 năm cho khối sản xuất than hầm lò là 263.812.173 kwh, khi áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể tiết kiệm được 28.465.333kwh (tương đương khoảng 25,7 tỷ đồng, giảm chi phí đầu tư nâng công suất của nhà máy điện, giảm phát thải 15.798 tấn khí CO2 ra môi trường).


tkv.gif


Đối với các đơn vị sản xuất than lộ thiên tiềm năng tiết kiệm ước tính khoảng trên 7% và nhiên liệu khoảng 1- 2%. Hàng năm, điện năng tiêu thụ là 156,919 triệu kwh thì điện năng tiết kiệm được khoảng 11,1 triệu kwh (tương đương khoảng 10,17 tỷ đồng). Bên cạnh đó, nhiên liệu để phục vụ cho sản xuất than lộ thiên 1 năm tiêu thụ khoảng 179.663.814 lít dầu, thì tiết kiệm được 1.796.638 lít (tương đương với 22,49 tỷ đồng).


Tổng chi phí tiết kiệm sản xuất than lộ thiên được khoảng 32,66 tỷ đồng, giảm phát thải 6.174 tấn khí CO2. Trong khi đó, các đơn vị sản xuất cơ khí có tổng tiêu thụ điện 1 năm là 17.987.567kwh. Kiểm toán năng lượng ước tính tiềm năng tiết kiệm của khối cơ khí khoảng 10- 12%. Như vậy, 1 năm sẽ tiết kiệm khoảng 1,82 triệu kwh (tương đương 1,82 tỷ đồng, giảm phát thải 9.983 tấn khí CO2 ra môi trường). Các đơn vị vận tải kinh doanh cung cấp nhiên liệu qua kiểm toán năng lượng nhận thấy lượng xăng dầu cung cấp cho các đơn vị sản xuất trong tập đoàn là 190 triệu lít dầu và 5,8 triệu lít xăng.

 

Các giải pháp để giúp cho công tác quản lý cấp phát nhiên liệu cũng như tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sản xuất của các đơn vị bằng cách sử dụng cây xăng di động cấp nhiên liệu cho các xe bánh xích tại khai trường, cho các xe không phải đi cung đường xa để lấy xăng dầu. Mỗi năm tiết kiệm giảm chi phí nhiên liệu khoảng 1,9 triệu lít dầu và 58.000 lít xăng; ngoài ra, các đơn vị sản xuất khai khoáng sản lượng điện tiêu thụ hàng năm rất lớn, như nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên một năm tiêu thụ khoảng 44 triệu kwh, năng lượng tiết kiệm đạt 7% điện năng tiêu thụ. Một năm tiết kiệm khoảng 3 triệu kwh (tương đương 3 tỷ đồng)…


Sau thời gian thông qua hoạt động kiểm toán, TKV đã đánh giá thực trạng tiêu thụ điện năng của doanh nghiệp, xác định những khu vực sử dụng chưa hợp lý, tìm ra cơ hội tiềm năng tiết kiệm năng lượng, từ đó xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Đồng thời, dựa vào kết quả kiểm toán năng lượng để triển khai áp dụng mô hình quản lý, lập dự án đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng một cách tổng thể cho các đơn vị sử dụng năng lượng ngày càng tiết kiệm hiệu quả.

 

Phạm Tiệp