BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 20/08/2019 | 02:18 GMT+7
Tên văn bản : Tuyển tình nguyện viên Chiến dịch Giờ trái đất 2015.  
Mô tả : Tuyển tình nguyện viên Chiến dịch Giờ trái đất 2015
Số hiệu văn bản : GTĐ-TNV Ngày có hiệu lực : 05/03/2015
Ngày ban hành : 05/03/2015 Ngày hết hiệu lực : 28/03/2015
Cơ quan ban hành : Ban tổ chức Giờ Trái Đất Người ký :