BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Chủ nhật, 24/06/2018 | 14:52 GMT+7
Tên văn bản : Thông tin báo chí Giờ Trái Đất 2015.  
Mô tả : Thông tin báo chí Giờ Trái Đất 2015
Số hiệu văn bản : 001 Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 07/02/2015 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký :