Thứ năm, 25/07/2024 | 13:26 GMT+7

Năng lượng xanh từ rác thải thực phẩm

29/12/2015

Hơn 100.000 tấn rác thải thực phẩm đã được tái chế tại nhà máy Scottish Water Horizons trong vòng 5 năm vừa qua.

Kể từ năm 2010, rác thải thực thẩm đã được xử lý và chuyển thành năng lượng cho lưới điện quốc gia tại nhà máy tái chế Deerdykes gần Cumbernaul, nước Anh.

Trong vòng năm 5 vừa qua, 15,5Gkh điện đã được sản xuất tại nhà máy này, cung cấp đủ năng lượng cho 2000 hộ gia đình trong một năm.

Nhà máy được vận hành bởi công ty Scottish Water Horizons, một chi nhánh thuộc Cơ quan hỗ trợ phát triển nền kinh tế bền vững tại Scotland. Rác thải sẽ được chuyển tới nhà máy từ các hộ gia đình, khách sạn và các công ty tại khu vực này.

Một bộ phần của khu vực tái chế của nhà máy tái chế Deerdykes

Ông Andrew Macdonal, lãnh đạo của Công ty Scottish Water Horizons nói rằng: “Lượng thức ăn thừa có thể được tái chế và chuyển thành năng lượng, mọi người sống và làm việc Scotland đang ngày càng thích nghi với việc tái chế thực phẩm thừa.”

“Có một thực tế rằng thực phẩm sau khi tiêu thụ và còn thừa có thể được chuyển thành năng lượng xanh và sạch tại các cơ sở tái chế, chẳng hạn như Deerdykes, là một biện pháp tốt nhất trong việc xây dựng nền kinh tế các-bon thấp của Scotland.”

Để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho khách hàng, Công ty Scottish Water tiêu tốn rất nhiều năng lượng, trong hai năm vừa qua, công ty đã sử dụng gấp đôi năng lượng tái tạo được sản xuất tại các nhà máy tái chế và xử lý và tại các nhà máy nước tới hơn 50GWh.

Thông qua sử dụng các công nghệ như pin năng lượng mặt trời và các tua bin hydro, rất nhiều công trình xử lý rác thải có thể tạo ra rất nhiều năng lượng xanh. Điều này giúp làm giảm các chi phí năng lượng phục vụ cho lợi ích của khách hàng; trong khi đó, lại đóng góp vào các mục tiêu năng lượng tái tạo quốc gia.

Ông Colin Lindsay, Giảm đốc vận hành, phát biểu thêm rằng: “Trong một vài năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự tăng vọt về số lượng các doanh nghiệp đã nhận thức được tiềm năng của việc tái chế rác thải thực phẩm. Việc phân chia và tái chế rác thải thực phẩm đã trở thành luật, rất nhiều doanh nghiệp đang phải sử dụng các biện pháp để làm giảm lượng rác thải của các doanh nghiệp đó; điều này tạo nên một giải pháp năng lượng thay thế bền vững và có thể thực hiện được.”

Bằng việc phân loại rác thải thực phẩm cho việc tái chế, các doanh nghiệp có cơ hội tái chế rác thải của chính doanh nghiệp mình và tránh lãng phí các chi phí liên quan. Đây là một thông điệp tới các doanh nghiệp và khu vực quốc doanh trên toàn quốc gia rằng tái chế rác thải thực phẩm không chỉ có lợi về mặt môi trường, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Luật lệ mới về năng lượng tái tạo sản xuất từ rác thải thực phẩm sẽ được ban hành trong tháng 1 năm sau. Điều luật này yêu cầu các doanh nghiệp ở khu vực thành thị mà thải ra lớn hơn 5kg rác thải thực phẩm mỗi tuần đều phải tái chế chúng. Các chính quyền địa phương tại Scotland đã và đang buộc phải cung cấp các dịch vụ tái chế rác thải thực phẩm tại các thành phố và đô thị.

Ngọc Ánh (Theo News.stv.tv)