Thứ năm, 02/02/2023 | 17:23 GMT+7

Họp Ban soạn thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

05/12/2008

Ngày 4/12, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ban soạn thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã họp bàn về các bước cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự Luật. Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng Ban soạn thảo Vũ Huy Hoàng chủ trì.

Theo nghị quyết của Quốc hội, Dự Luật này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2009 và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ nhất năm 2010.

 

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai công tác nghiên cứu xây dựng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự thảo Luật lần thứ 11 đã được gửi tới các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến góp ý.

 

Dự Luật gồm 10 Chương, 49 Điều quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng dân dụng, giao thông vận tải, trang thiết bị sử dụng năng lượng, sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo, các biện pháp quản lý và khuyến kích nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Đến nay nhiều ý kiến đóng góp đã được gửi về Bộ Công Thương. Đa số đều đồng thuận với Dự Luật, tuy nhiên vẫn còn một số điểm phân vân như  tên gọi của Luật, mô hình của cơ quan quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chế tài cụ thể...

 

Tại cuộc họp Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chánh Văn phòng TKNL Bộ Công Thương, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày  quan điểm của Ban soạn thảo đối với các đóng góp và các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến  với tư cách là nhà quản lý, nhà khoa học, hay của tổ chức mà họ là đại diện đối với Dự Luật.

 

(Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ đạo tại cuộc họp)

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chỉ đạo trong thời gian tới Ban soạn thảo cần tập trung hoàn thiện Dự Luật trên cơ sở tiếp thu, chọn lọc các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan; Tổ chức thêm hội thảo khoa học trên diện rộng lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về Dự Luật  để Dự Luật được trình Quốc hội đúng tiến độ và có chất lượng cao.

 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững của nước ta. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân và toàn xã hội ý thức được lợi ích thiết thực của việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng thì việc  ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để sớm có những chế tài bắt buộc là điều vô cùng cần thiết.

 

Ban soạn thảo Luật đã và đang làm hết sức mình góp phần thực hiện nhiệm vụ  cao cả này.

 

Thu Trang

Top-runner 2022