Thứ năm, 02/02/2023 | 18:23 GMT+7

Lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố vế dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

19/11/2008

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai công tác nghiên cứu xây dựng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự thảo Luật dự kiến được trình Chính phủ cuối năm 2008 và trình Quốc hội thông qua vào năm 2009.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 11/11/2008, Bộ Công Thương đã gửi công văn số 10814/BCT-KHCN tới các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật này.

 Chi tiết Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


Thu Trang
Top-runner 2022