Thứ hai, 02/08/2021 | 05:35 GMT+7

Phú Yên phấn đấu đến năm 2025 tiết kiệm từ 5-7% tổng năng lượng tiêu thụ

14/06/2021

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm; tăng cường quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường…

 Tuyên truyền sử dụng điện an toàn và hiệu quả cho người dân.(Nguồn: Báo Phú Yên)

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ tiết kiệm năng lượng bình quân từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm tổn thất điện năng dưới 6%; phấn đấu 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng; 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan công sở tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ. Các hộ gia đình tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng năm. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

Tỉnh cũng khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch; sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và hộ gia đình.

Giai đoạn từ năm 2026-2030 Phú Yên phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8-10%; giảm tổn thất điện năng dưới 5%; 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Trước đó, thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh tiết kiệm được 79,169 triệu kWh, tương đương với 2% sản lượng điện tiêu thụ.

Hương Linh

 

Giai thuong hieu suat nang luong