Thứ bảy, 10/12/2022 | 03:33 GMT+7

Đồng Nai ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng TK & HQ giai đoạn 2016 – 2020

21/03/2016

Mục tiêu tổng quát là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Ngày 2/3/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 613/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Với mục tiêu tổng quát là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể, bao gồm: phấn đấu tiết kiệm từ 5 – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh; xây dựng mỗi loại 2 – 3 mô hình, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhà ở, công trình hạ tầng công cộng; tiết kiệm trong truyền tải, phân phối và sử dụng điện, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 3%, tiết kiệm 10 - 15% sản lượng điện sử dụng tại các cơ quan, công sở Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổ chức mạng lưới giao thông, chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại, văn minh nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng từ 20 - 30% so với hiện nay nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lường tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; tiết kiệm điện trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ (như khách sạn, nhà hàng….); sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động giao thông vận tải; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công tình tòa nhà, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và hộ gia đình; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng; thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong điều hành cung ứng điện.

  Năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tăng 8,5% so với cùng kì. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 128 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, tiêu thụ trên 100 TOE/ năm tương đương với tiêu thụ 6 triệu kWh sản lượng điện/năm. Các nguồn năng lượng sử dụng tập trung chủ yếu là điện, dầu FO, dầu DO, than, khí,...


Bảo Linh

 

3 giải thưởng HQNL 2022