Thứ năm, 25/07/2024 | 07:26 GMT+7

Cần Thơ tiết kiệm điện trong sinh hoạt và cơ quan năm 2016

08/03/2016

Cần Thơ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trong sinh hoạt và trong cơ quan trong năm 2016.

Ngày 25 tháng 2 năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành công văn số 63/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2016. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các biện pháp tiết kiệm điện cho từng hộ dân trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Điện lực quận, huyện vận động từng hộ gia đình tiết kiệm điện, đặc biệt chú trọng các hộ có mức tiêu thụ điện năng lớn. 

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn để vận động các hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện; thỏa thuận với các doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm về thực hiện tiết kiệm điện và sắp xếp thời gian sản xuất theo hướng giảm công suất trong giờ cao điểm nhưng vẫn đảm bảo cung ứng đủ sản lượng điện phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo thực hiện thành công chương trình thi đua Tiết kiệm điện năm 2016 với chủ đề: “Tạo thói quen - Thu hiệu quả”.

Song song với đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện trong nhân dân, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên.

Bảo Linh