Thứ năm, 25/07/2024 | 16:50 GMT+7

Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại Hải Phòng

22/07/2015

Ngoài việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, Hải Phòng đã hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất sạch, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lượng, gắn với phát triển bền vững của thành phố.

Thành phố Hải Phòng đã xác định sử dụng tiết kiệm năng lượng và tìm nguồn năng lượng bổ sung là nhu cầu cấp bách hiện nay. Nhưng để thực hiện được điều này cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với phát triển bền vững.

Sử dụng năng lượng chưa hiệu quả

Theo báo cáo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với phát triển bền vững tại Thành phố Hải Phòng” của Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản suất sạch hơn Hải Phòng, các ngành sản xuất công nghiệp như sản xuất xi măng, thép… tiêu thụ điện cao nhất. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu kỷ lục của thép, xi măng năm 2010, nhu cầu dùng điện của hai ngành này đã tăng thêm tới 27,5% so với năm 2009, sản xuất thép tiêu thụ 4,67 tỷ kWh, chiếm tỷ lệ 5,52% và sản xuất xi măng tiêu thụ 5,52 tỷ kWh, chiếm 6,5% sản lượng điện cả nước.

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản suất sạch hơn Hải Phòng cho rằng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng của xi măng, thép, giấy là 20%, giao thông vận tải, xây dựng, dân dụng là 30%... nhưng do các đơn vị thiếu bộ phận chuyên trách quản lý việc sử dụng năng lượng (bố trí nhân lực, thiết bị sản xuất, điều kiện sản xuất, kế hoạch sản xuất chưa thực sự phù hợp. Bên cạnh đó, công nghệ áp dụng chưa đồng bộ, chưa phối hợp tốt với công tác quản lý, nhiều đơn vị sử dụng thiết bị, công nghệ cũ gây tiêu hao nhiên liệu.

Việc thiếu hụt năng lượng ngày càng nghiêm trọng, vấn đề đặt ra, Hải Phòng phải làm gì để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với phát triển bền vững?

Giải pháp đồng bộ

Thấy được những yếu điểm trên, Hải Phòng đã tăng cường công tác quản lý sử dụng năng lượng (quản lý nội vi) và cải tạo lại hoặc thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, suất tiêu hao nhiên liệu lớn, cải tiến công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Hải Phòng cũng tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, tài trợ của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp để thực hiện các chương trình, chuyên đề về sử dụng năng lượng hiệu quả. Ngoài ra, Hải Phòng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và đầu tư có chọn lọc trong việc tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn (thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm toán năng lượng, bộ phận quản lý năng lượng) trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hải Phòng đã đưa một số chuyên đề, đề tài về phát triển công nghệ, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu và ứng dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường; tham mưu cho UBND Thành phố đầu tư mạo hiểm trong pháttriển công nghệ để thực hiện tiết kiệm năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hải Phòng còn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, các tổ chức tư vấn hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hội thảo khoa học, gửi cán bộ đi đào tạo, khảo sát ở nước ngoài. Hải Phòng còn phối hợp với mạng lưới của Thành phố trong khu vực ASEAN, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế để triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, Hải Phòng đã hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất sạch, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lượng, gắn với phát triển bền vững của thành phố. Lãnh đạo Hải Phòng đã bố trí vốn theo dự toán hàng năm để cấp cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường năng lực, điều tra, khảo sát, kiểm toán năng lượng, tổ chức thực hiện các đề án và hỗ trợ một phần lãi vay trong việc thực lượng.

Song song với những việc trên, Hải Phòng đã duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch khai thác năng lượng gió và năng lượng mặt trời, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho khai thác năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng và khả năng khai thác các nguồn năng lượng gió và mặt trời trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng luôn xác định an ninh năng lượng là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong chính sách thương mại và chính sách đối ngoại, xây dựng một quy hoạch chung (quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch phát triển công nghiệp) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tạo cơ chế nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí năng lượng trong bối cảnh sản xuất khó khăn và chi phí năng lượng đang tăng cao. Thành phố cũng có chính sách ưu đãi về tài chính và mở rộng hợp tác quốc tế để tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò nhằm nâng cao trữ lượng và khả năng khai thác than, dầu, khí đốt, năng lượng mới và tái tạo. Song song với việc tuyên truyền rộng rãi, tăng cường tư vấn để người dân và doanh nghiệp có ý thức và nắm vững các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo Năng Lượng Việt Nam