Thứ năm, 25/07/2024 | 13:33 GMT+7

Hợp tác nâng cao năng lực hoạt động giữa các TT TKNL

14/10/2013

TT Tiết kiệm năng lượng Hà Nội và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Bắc Ninh đã ký kết chương trình hợp tác toàn diện về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Ngày 12 tháng 10, tại Hà Nội, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Bắc Ninh đã ký kết chương trình hợp tác toàn diện về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Chương trình nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của hai trung tâm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

e2668165c_ecc_hn.jpg

Theo đó, nội dung Chương trình Hợp tác bao gồm: 1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả năng lượng trong khu vực. 2. Trao đổi, học tập kinh nghiệm và phổ biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình, quản lý các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm. 3. Giới thiệu các doanh nghiệp, mô hình tiên tiến về tiết kiệm năng lượng để tham gia các cuộc thi do Bộ Công thương tổ chức. Giới thiệu một số mô hình cơ sở sản xuất đã áp dụng thành công các giải pháp tiết kiệm năng lượng sau khi kiểm toán năng lượng. 4. Phối hợp triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn: Phong trào hộ Gia đình tiết kiệm năng lượng, Kiểm toán năng lượng, xây dựng các dự án tiết kiệm năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn, hội thảo, hội chợ; sản xuất sạch hơn; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước …5. Tích hợp các nhiệm vụ Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả, Sản xuất sạch hơn và Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Đào Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội cho biết, để tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, tại mỗi Trung tâm sẽ thành lập Tổ công tác. Tổ công tác có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các kỳ họp giữa 2 Trung tâm. Thường xuyên tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện các cam kết và báo cáo lãnh đạo 2 trung tâm để kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh. Định kỳ hàng năm tổ chức họp luân phiên tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Bắc Ninh để Giám đốc 2 Trung tâm nghe Tổ công tác báo cáo kết quả triển khai đồng thời thông qua kế hoạch năm sau. 

Nhằm triển khai mạnh mẽ các hoạt động Tiết kiệm năng lượng, mạng lưới các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm khuyến công đã được xây dựng ở hầu hết khắp các tỉnh thành. Theo đánh giá của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương, mạng lưới này hoạt động rất hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Văn phòng đánh giá cao sự phối hợp, liên kết, trao đổi kinh nghiệm, kết quả thực hiện giữa các trung tâm, đơn vị nhằm đưa hoạt động tiết kiệm năng lượng trở thành phong trào sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. 

Trần Liễu