Chủ nhật, 05/02/2023 | 11:23 GMT+7

Tiết kiệm trên 93 triệu kWh điện

09/07/2013

Theo tin từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh tiết kiệm được trên 93 triệu kWh điện, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,26% so với tổng điện thương phẩm 6 tháng và đạt 52,35% kế hoạch tiết kiệm điện của năm.

Theo tin từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh tiết kiệm được trên 93 triệu kWh điện, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,26% so với tổng điện thương phẩm 6 tháng và đạt 52,35% kế hoạch tiết kiệm điện của năm.

7212976ee_tdkdongnai.jpg

Những băng rôn, khẩu hiện tuyên truyền tiết kiệm điện được triển khai tại toàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, lượng điện tiết kiệm trong lĩnh vực cơ quan hành chính sự nghiệp đạt hơn 4,3 triệu kWh, chiếu sáng công cộng: hơn 8 triệu kWh, ánh sáng sinh hoạt: hơn 19.2 triệu kWh, sản xuất công nghiệp: 61,7 triệu kWh.

Đạt được kết quả trên theo ông Đỗ Xuân Tâm, Phó Giám đốc Công ty, ngay từ đầu năm Công ty đã thực hiện tốt quy chế phối hợp tiết kiệm điện với các ban, ngành, đoàn thể như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và hơn 200 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiêu thụ điện năng lớn. Với quy chế phối hợp này, việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng đã gặp nhiều thuận lợi hơn, qua đó ý thức tiết kiệm điện trong các cơ quan, trường học, công ty và hộ gia đình đã được nâng cao. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông báo các tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tiết kiệm điện.

Trong 6 tháng cuối năm, Điện lực Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện qua các hình thức: gắn pano tuyên truyền tại văn phòng các UBND xã, phường, trường học và các điểm công cộng; phát hành cẩm nang hướng dẫn tiết kiệm điện và in trên vở để vận động học sinh sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; thi trắc nghiệm kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên website của công ty; tổ chức gameshow tìm hiểu kiến thức về chính sách và giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.
 
Theo Icon.com

Top-runner 2022