Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
VNEEP
Thứ ba, 22/06/2021 | 09:38 GMT+7
Thứ ba, 22/06/2021 | 09:38 GMT+7

Phú Thọ: ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

UBND tỉnh Phú Thọ mới đây đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm có liên quan đến công tác sử dụng, tiêu thụ năng lượng trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mục tiêu của Kế hoạch trong giai đoạn 1 đến năm 2025 là: 

  • Đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025;
  • Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,5%;
  • Đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng;
  • Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành, phân ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định hiện hành để giảm giá thành sản phẩm;
  • Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
  • Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tuân thủ quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Trong giai đoạn 2, đến năm 20230, mục tiêu là:

  • Đạt mức tiết kiệm từ 5,0 đến 7,0%  tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ 2020 đến năm 2030;
  • Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,0%;
  • Đạt 100% số cơ sở phổ thông có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Kế hoạch đề ra 10 nội dung thực hiện, gồm: Nâng cao vai quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng, chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình, tòa nhà của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình; Thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong điều hành cung ứng điện, quản lý nhu cầu điện và Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì giám sát, đôn đốc, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả của từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; theo dõi, rà soát cơ chế, chính sách, đề xuất UBND tỉnh ban hành cho phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương là đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành, thị phối hợp thực hiện tốt các nội dung tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực quản lý.

Trà Giang

Ý kiến phản hồi
Bình luận

Phát triển bởi: VtkMedia

VNEEP

Bản quyền thuộc Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương

54 Hai Bà trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chịu trách nhiệm nội dung: Phương Hoàng Kim – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Giấy phép số 148/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử,
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/8/2019
ĐT/Fax: 024.22202358

Ghi rõ nguồn: tietkiemnangluong.com.vn | vneec.gov.vn khi sử dụng thông tin từ website này