Thứ năm, 25/07/2024 | 14:31 GMT+7

Hà Tĩnh hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

12/03/2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn số 1294/UBND-KT2, ngày 10/3/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn số 1294/UBND-KT2, ngày 10/3/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 (thứ bảy, ngày 27/3/2021).

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh ở TP Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực trong tháng 3 nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, như: tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tự nguyện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất.

UBND tỉnh đề nghị đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với điện lực các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng lập kế hoạch tắt, tắt bớt điện chiếu sáng công cộng tại một số địa điểm, tuyến đường từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27/3/2021.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai tích cực những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021. Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh thiết kế các băng rôn, khẩu hiệu,... có nội dung tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất 2021”; tuyên truyền Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Tổ chức in ấn, cấp phát băng rôn cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với VNPT Hà Tĩnh nhắn tin tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 đến các thuê bao mạng Viettel, Vinaphone,... Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương sau khi Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 kết thúc.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các nhà mạng (Vinaphone, Vietel) ưu tiên dành thời gian, thời lượng đưa tin để tích cực tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, vận động Nhân dân thể hiện sự đóng góp thiết thực bằng hành động cụ thể trong việc tắt bớt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27/3/2021.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với điện lực huyện, thành phố, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quản lý.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức các hoạt động hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, phổ biến chủ trương hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 đến các thôn, xóm, tổ dân phố và người dân biết và tổ chức thực hiện; tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi Nhân dân tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27/3/2021.

Chủ trì, phối hợp với điện lực các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng trên địa bàn lập kế hoạch tắt, tắt bớt điện chiếu sáng công cộng tại một số địa điểm, tuyến đường trong thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27/3/2021.

Chủ trì việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến phố, tuyến đường lớn trên địa bàn quản lý, phát băng rôn cho các đơn vị là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố, thị xã bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền đến từng xã, phường, thị trấn, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.

Kêu gọi các đơn vị cam kết tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn (các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, các điểm công cộng,...) thực hiện tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy ngày 27/3/2021.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức việc tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, đồng thời phát động phong trào tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của ngành.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, chuyên trang, chuyên mục với các chủ đề về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2021.

Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, thực hiện việc tắt đèn và những thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27/3/2021.

Phối hợp với Sở Công thương thiết kế các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021; phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã thực hiện treo băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch tại các tuyến đường, khu vực trung tâm các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27/3/2021 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Sở Công thương trước ngày 3/4/2021.

Các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ quán triệt nội dung và tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động hưởng ứng tham gia chiến dịch; thực hiện việc tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra chiến dịch. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chiến dịch tại các địa điểm phù hợp trong đơn vị mình.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể cấp tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người theo quy định phòng chống dịch.

Theo Báo Hà Tĩnh