[In trang]
Phòng chống cháy rừng và tiết kiệm năng lượng mùa khô
Chủ nhật, 18/06/2017 - 08:05
Mùa khô 2017 mới chỉ bắt đầu nhưng tại nhiều khu vực đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt năng lượng đang đặt ra cấp bách trong mùa khô, đòi hỏi sự cần thiết áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng.