[In trang]
Việt Nam hưởng ứng ngày Môi trường thế giới
Chủ nhật, 11/06/2017 - 08:05
Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực bảo vệ môi trường sống, đặc biệt là môi trường công nghiệp, tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hợp lý, xử lý, tái chế các loại chất thải.