[In trang]
Gần 160 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp tại Việt Nam
Thứ ba, 06/03/2018 - 11:26
Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp tại Việt Nam có tổng kinh phí 158 triệu USD.