BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 26/03/2019 | 20:14 GMT+7

Gần 160 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp tại Việt Nam

Thứ ba, 06/03/2018 - 11:26

Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp tại Việt Nam có tổng kinh phí 158 triệu USD.