BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 16/10/2018 | 18:05 GMT+7

Công nghệ nhiệt điện than và môi trường

Thứ hai, 07/11/2016 - 16:04

Ngày 5/11/2016, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công nghệ nhiệt điện than và môi trường.