BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ hai, 18/02/2019 | 04:08 GMT+7

Phòng chống cháy rừng và tiết kiệm năng lượng mùa khô

Mùa khô 2017 mới chỉ bắt đầu nhưng tại nhiều khu vực đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt năng lượng đang đặt ra cấp bách trong mùa khô, đòi hỏi sự cần thiết áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
Ý kiến phản hồi
Bình luận