BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ hai, 18/02/2019 | 04:10 GMT+7

Việt Nam hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực bảo vệ môi trường sống, đặc biệt là môi trường công nghiệp, tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hợp lý, xử lý, tái chế các loại chất thải.
Ý kiến phản hồi
Bình luận