BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ sáu, 14/12/2018 | 02:09 GMT+7

Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018

Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018.

Tối ngày 24/3/2018, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) đã diễn ra nghi thức tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Ý kiến phản hồi
Bình luận