BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ sáu, 14/12/2018 | 02:07 GMT+7

Trẻ em hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2016

Giờ Trái đất giờ đã trở thành một phong trào thu hút nhiều sự tham gia của nhiều lứa tuổi.
Ý kiến phản hồi
Bình luận