BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ bảy, 20/07/2019 | 08:44 GMT+7

Khung tái định cư của Dự án Tiết kiệm Năng lượng cho Ngành Công nghiệp Việt Nam (tiếng Việt)

Khung tái định cư của Dự án Tiết kiệm Năng lượng cho Ngành Công nghiệp Việt Nam (tiếng Việt)

Xem chi tiết tài liệu TẠI ĐÂY.

Ý kiến phản hồi
Bình luận