BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Chủ nhật, 17/02/2019 | 14:01 GMT+7

Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán hiệu quả điều hòa không khí hiệu suất cao

Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán hiệu quả điều hòa không khí hiệu suất cao

Xem tài liệu tại đây.

Ý kiến phản hồi
Bình luận