BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 26/03/2019 | 20:18 GMT+7

Tối ưu hóa hệ thống năng lượng

Trong hệ thống năng lượng luôn tồn tại các tổn thất năng lượng. Các tổn thất năng lượng rất lớn và tương ứng chi phí các doanh nghiệp phải trả cũng rất cao.

Trong hệ thống năng lượng luôn tồn tại các tổn thất năng lượng. Các tổn thất năng lượng rất lớn và tương ứng chi phí các doanh nghiệp phải trả cũng rất cao. 

Để giảm tổn thất năng lượng, tăng hiệu suất năng lượng của hệ thống năng lượng có 2 phương pháp thực hiện điển hình: Phương pháp thành phần và Phương pháp hệ thống. 

Tìm hiểu thêm về các phương pháp này, download tài liệu tại đây

Thanh Xuân

Ý kiến phản hồi
Bình luận