BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 26/03/2019 | 20:14 GMT+7

Tối ưu hóa hệ thống hơi nước nhằm giảm tiêu hao năng lượng

Dự án đã hỗ trợ 2 doanh nghiệp triển tối ưu hóa thành công hệ thống hơi nước nhằm giảm tiêu hao năng lượng là Nhà máy sữa Dielac và Nhà máy giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân.

Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương và UNIDO phối hợp thực hiện. 

Dự án đã hỗ trợ 2 doanh nghiệp triển tối ưu hóa thành công hệ thống hơi nước nhằm giảm tiêu hao năng lượng là Nhà máy sữa Dielac và Nhà máy giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân. 

Chi tiết về kinh nghiệm triển khai tối ưu hóa hệ thống hơi tại nhà Nhà máy sữa Dielac, download tại đây.

Chi tiết về kinh nghiệm triển khai tối ưu hóa hệ thống hơi tại nhà Nhà máy giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân, download tại đây.

Thanh Xuân
Ý kiến phản hồi
Bình luận