BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 26/03/2019 | 20:16 GMT+7

2 doanh nghiệp tối ưu hóa thành công hệ thống khí nén

Dự án đã hỗ trợ 2 doanh nghiệp tối ưu hóa Hệ thống khí nén thành công gồm Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân và Công ty Casumina Hoóc Môn.

Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương và UNIDO phối hợp thực hiện.

Dự án đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp xây dựng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. 

Dự án đã hỗ trợ 2 doanh nghiệp tối ưu hóa Hệ thống khí nén thành công gồm Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân và Công ty Casumina Hoóc Môn. 

Tài liệu về triển khai tối ưu hóa hệ thống khí nén tại Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân, download tại đây.

 

Tài liệu về triển khai tối ưu hóa hệ thống khí nén tại Công ty Casumina Hoóc Môn, download tại đây.

 
Thanh Xuân 
Ý kiến phản hồi
Bình luận