BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ tư, 23/01/2019 | 19:39 GMT+7

Bộ nhận diện thương hiệu dự án LCEE

Bộ nhận diện thương hiệu dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng (LCEE).

 

Bộ nhận diện thương hiệu dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng (LCEE).

Download tại đây.

Ý kiến phản hồi
Bình luận