BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ sáu, 19/04/2019 | 10:03 GMT+7

Anh: Sản lượng điện năng tái tạo lớn hơn điện năng được sản xuất từ than đá

Số liệu thống kê hàng năm của chính phủ Anh cho biết năm 2015, 1/4 tổng sản lượng điện năng của Anh được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Các nguồn năng lượng tại tạo đang nổi lên thành một trong những nguồn sản xuất điện năng vượt trội của Anh. Số liệu thống kê hàng năm của chính Anh cho biết năm 2015, 1/4 tổng sản lượng điện năng của Anh được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo. 

Số liệu được đưa vào ngày 28/07 vừa qua tiết lộ rằng sản lượng điện năng tái tạo chiếm đến 24,6% tổng sản lượng điện năng của Anh trong năm 2015. Trong khi đó, sản lượng điện năng được sản xuất từ than đá chỉ chiếm 22%, giảm 8% so với năm 2014. Ngược lại, sản lượng điện năng tái tạo lại tăng 5,5% so với năm ngoái. 

Kết quả này đạt được là nhờ sự phát triển của ngành điện gió. Ngành này đã mang lại gần một nửa sản lượng điện năng tái tạo cho Anh trong năm ngoái. Đóng góp của ngành điện gió ngoài khơi đã tăng 30% trong năm 2015, trong khi đó, sản lượng điện gió gần bờ cũng tăng 23%. Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp, mới được thành lập ở Anh cho biết, việc tăng công suất, hệ số tải trọng và tốc độ gió là những yếu tố dẫn đến sự thành công này. 

Nhận xét về số liệu thống kê này, ông Maf Smith, Phó giám đốc điều hành Hiệp hội thương mại năng lượng tái tạo RenewableUK cho biết: "Chính phủ đã rất sáng suốt khi tuyên bố xóa bỏ các nhà máy sản xuất điện đốt than. Đến nay, chúng ta có thể thấy năng lượng tái tạo đã chiếm chỗ trống của năng lượng hóa thạch như thế nào. Năm 2015 là năm đầu tiên năng lượng tái tạo vượt qua được than đá. 

"1/4 sản lượng điện năng của Anh hiện nay được sản xuất từ gió, sóng, thủy triều và nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác. Điện năng tái tạo là một nguồn năng lượng chính của chúng tôi. Các nguồn năng lượng tái tạo giúp chúng tôi hiện đái hóa cách chúng tôi sản xuất 'nguồn sáng'".

Theo số liệu thống kê, sản lượng điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo ở Anh hiện nay đạt mức 83,6 TWh, với công suất lên đến 30,5 GW. Trong khi đó, sản lượng điện năng được sản xuất từ than đá giảm xuống dưới 100 TWh, chỉ còn 76 TWh. 

Ngọc Diệp (Theo Edie.net) 

 

Ý kiến phản hồi
Bình luận