BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ bảy, 30/04/2016 | 18:54 GMT+7
Tp Vinh, Nghệ An phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2016 Tp Vinh, Nghệ An phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2016

Tham gia chương trình, các hộ gia đình phải thực hiện tiết kiệm ít nhất 15% lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng trong 6 tháng liên tục.

Pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo Pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Chính phủ Pháp vừa thông báo sẽ nâng mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên phát hành “trái phiếu xanh” để có ngân quỹ cho các dự án có lợi cho môi trường.


Hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong phát triển tăng trưởng xanh, hướng đến nền kinh tế các bon thấp

Hướng tới nền kinh tế các bon thấp, tăng trưởng xanh đang là hướng ưu tiên trong các chính sách, chiến lược quan trọng của Việt Nam.