BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 20/08/2019 | 02:13 GMT+7
Tên văn bản : Quyết định về việc ban hành mẫu nhãn năng lượng cho xe mô tô, gắn máy .   Xem online
Mô tả : Quyết định số 1500/QĐ-BCT về việc ban hành mẫu nhãn năng lượng cho xe mô tô, gắn máy
Số hiệu văn bản : 1500/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực : 30/05/2019
Ngày ban hành : 30/05/2019 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng