BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 20/08/2019 | 02:16 GMT+7
Tên văn bản : Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng TK & HQ giai đoạn 2019 - 2030.   Xem online
Mô tả : Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng TK & HQ giai đoạn 2019 - 203
Số hiệu văn bản : 280/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 13/03/2019 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng