BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ bảy, 20/07/2019 | 08:46 GMT+7
Tên văn bản : Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn HSNL áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng.   Xem online
Mô tả : Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn HSNL áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng
Số hiệu văn bản : 1133/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 31/03/2018 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng