BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ tư, 17/10/2018 | 15:26 GMT+7
Tên văn bản : Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương.   Xem online
Mô tả : Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản : 15/CT-BCT Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 16/11/2017 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Bộ trưởng Trần Tuấn Anh