BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ hai, 17/12/2018 | 01:42 GMT+7
Tên văn bản : Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016.   Xem online
Mô tả : Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Số hiệu văn bản : 1305/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 03/09/2017 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Thủ tướng Chính phủ