BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ hai, 17/12/2018 | 01:44 GMT+7
Tên văn bản : Công văn thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng.   Xem online
Mô tả : Công văn thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng
Số hiệu văn bản : 0239/TCNL - KHCN Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 09/02/2017 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương Người ký : Phó Tổng cục trưởng Đỗ Đức Quân