BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ năm, 23/05/2019 | 00:41 GMT+7
Tên văn bản : Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.   Xem online
Mô tả : Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
Số hiệu văn bản : 30/CT-TTg Ngày có hiệu lực : 27/11/2015
Ngày ban hành : 27/11/2015 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng