BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ ba, 19/06/2018 | 15:23 GMT+7
Tên văn bản : Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu.   Xem online
Mô tả : Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu
Số hiệu văn bản : 48/2014/TT-BCT Ngày có hiệu lực : 20/02/2015
Ngày ban hành : 05/12/2014 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Cao Quốc Hưng